Publicerad: 9 januari 2018

J. Minskad klimatpåverkan och bättre klimatanpassning

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för en tydlig ansvarsfördelning och en fungerande samordning mellan staten, kommunerna, landstingen och regionerna för de förebyggande åtgärder som krävs med anledning av klimatförändringar.

SKLs programberedning för klimat har 2017 presenterat förslag som syftar till att stärka klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner. Vi ser det som nödvändigt att kommuner landsting och regioner ska ligga i framkant i utvecklingen mot ett land utan fossila nettoutsläpp och anpassningen till ett ändrat klimat. SKLs medlemmar gör redan stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet. Detta arbete är i enlighet med Agenda 2030 målen om att vidta åtgärder mot klimatförändringar och dess konsekvenser (mål nummer 13).

Förväntat resultat 2018

  • 25 % av kommunerna deltar i SKL konferens om  upphandling med klimat- och hållbarhetskrav.
  • Det finns en mall för uppföljning av energiprestanda under bygglovsprocessen för byggherrar och kommuner.
  • Kommunerna har ett metodstöd för att arbeta med analyser för klimatanpassning i sin översiktsplanering.

Aktiviteter 2018

  • Utveckla metodstöd för hur kommunerna kan göra analyser för klimatanpassning i sin översiktsplanering.
  • Ta fram checklista om fastighetsägarens ansvar för kommunerna.
  • Ta fram en idéskrift hur kommuner kan arbeta med klimat- och hållbarhetskrav i upphandling. Sprida möjligheter att använda befintliga ramavtal från  SKL Kommentus samt lyfta arbetet med uppföljning av klimat- och hållbarhetskrav.
  • Ta fram och sprida underlag för medlemmarna att på enklare sätt säkerställa energiprestanda under byggprocessen, i kombination med att Boverkets ansvar för uppföljning genom energideklarationerna stärks.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot