Publicerad: 9 januari 2018

K. Kompetensförsörjning - Sveriges viktigaste jobb

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska bidra till att kommuner, landsting och regioner uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen växer och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i välfärden förutsätter att medlemmarna lyckas attrahera medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringsutmaningen måste mötas på flera olika plan. Att fler arbetar heltid bidrar till att möta rekryteringsbehoven men också till ett mer jämställt samhälle. Arbetsgivarna behöver också använda kompetenser rätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation och ta tillvara teknikens möjligheter.

Förväntat resultat 2018

  • Goda, lärande och nytänkande exempel på hur man lokalt arbetar med kompetensförsörjning finns tillgängliga för alla medlemmar.
  • Verktyg, stödmaterial och nätverk finns tillgängligt för att stödja medlemmarnas övergång till heltidsorganisation, i enlighet med de heltidsplaner medlemmarna tagit fram under 2017.

Aktiviteter 2018

  • Ta fram en ny rekryteringsrapport som visar demografins påverkan på rekryteringsbehoven, samt hur olika scenarier kan påverka behoven.
  • Sammanställa goda exempel på medlemsinitiativ för att möta rekryteringsutmaningen, skapa en attraktiv arbetsplats och samtidigt utveckla verksamheten.
  • Driva nätverk för ledare av heltidsprojekt i kommuner, landsting och regioner.
  • Utveckla stöd och verktyg för medlemmarnas övergång till heltidsorganisation.
  • Bedriva ett aktivt kommunikationsarbete i frågan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot