Publicerad: 9 januari 2018

Q. Ökad verksamhetsnytta med bättre lokaler

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner utgör ett föredöme för offentliga lokaler med effektiv fastighets- och serviceverksamhet.

Kommuner, landsting och regioner har stora utmaningar när det gäller lokaler för sina verksamheter. Demografiska förändringar, åldrande fastigheter och högre energikrav är några av de drivkrafter som innebär stora krav på utveckling. Samtidigt sker förändringar i hur verksamheter bedrivs och digitaliseringen ger nya möjligheter. Hur framtidens fastighetsbehov ser ut är därför inte givet. Kommuner och regioner behöver vara i framkanten när det gäller att uppfatta nya trender och ta tillvara nya möjligheter. Det krävs för att klara kvalitet i verksamheterna och de ekonomiska utmaningarna. Ändamålsenliga lokaler lyfter vård, skola och omsorg.

Förväntat resultat 2018

  • Kommuner, landsting och regioner har kännedom om goda exempel på hur de kan bli effektivare i sitt arbete med att skapa ändamålsenliga lokaler för vård, skola och omsorg.
  • Medlemmarnas intresse för ytterligare ramavtal inom fastighetsområdet har klargjorts i samråd med SKL Kommentus och tagits om hand genom minst en ny förstudie inför ramavtalsupphandling.

Aktiviteter 2018

  • Goda exempel tas fram som visar hur kommuner, landsting och regioner hanterar nya trender och tar tillvara nya möjligheter i sitt arbete med lokaler för vård, skola och omsorg.
  • En undersökning av kommuners, landstings och regioners intresse för nya ramavtal rörande byggande, drift och förvaltning av fastigheter genomförs i samråd med SKL Kommentus.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot