Publicerad: 23 januari 2019

E. Strategi för hälsa – på väg mot framtidens välfärd

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

77. SKL ska tillsammans med kommuner, landsting och regioner ta fram en sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälso- och sjukvård och omsorg.

Strategi för hälsa fastställdes av SKL:s styrelse i december 2017. Strategin är ett gemensamt verktyg för SKL:s medlemmar för att kunna möta de utmaningarna välfärdens verksamheter står inför. Det politiska ägarskapet är viktigt för genomförande och uppföljning av strategin.

SKL behöver arbeta för bättre samordning av stöd och insatser till medlemmarna inom strategins målområden. Till exempel uppföljning och analys, systematiskt förbättringsarbete, uppföljning av strategins mål samt utveckling av mötesformer.

Arbetet för att stödja medlemmarna i den pågående omställningen till god och nära vård kommer bidra till intentionerna i Strategi för hälsa.

Förväntat resultat 2019

  • Medlemmarna har tillgång till ett samordnat stöd för arbetet med att nå målen i strategi för hälsa.

Aktiviteter 2019

  • Tillsammans med medlemmarna fortsätta att analysera behovet av samordnat stöd.
  • Etablera kontakt med kontaktpersoner på regional nivå.
  • Presentera en uppföljning av strategins mål med statistik från Kolada.
  • Genomföra webbinarier med teman som stödjer medlemmarnas arbete med att nå målen.
  • Påbörja ett arbete med att ytterligare utveckla strategins innehåll.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot