Publicerad: 23 januari 2019

I. Upphandling som en del i den strategiska styrningen

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

38. SKL ska verka för att medlemmarna har goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader.39. SKL ska verka för att medlemmarna genomför fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

För att uppnå medlemmarnas mål är strategisk styrning av hela anskaffningsprocessen en förutsättning. De vinster som kan realiseras genom upphandling kan vara kvalitetshöjande, effektivitetsökande eller av hållbarhetsart. Ytterst är vinsterna en bättre leverans till medborgarna. Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är delar som behöver integreras i organisationens styrning. Detta möjliggör även för kommuner, landsting och regioner att arbeta strategiskt med att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar, som bland annat förväntas medföra ett bättre resursutnyttjande.

Förväntat resultat 2019

  • Kommuner, landsting och regioner har tillgång till stöd och goda exempel på hur de kan arbeta strategiskt med upphandling.
  • Kommuner, landsting och regioner har tillgång till erfarenhetsutbyte och goda exempel på funktions- och innovationsvänlig upphandling.

Aktiviteter 2019

  • Fördjupning av nationella nätverk för upphandling som del i den strategiska styrningen med syfta att bland annat generera fler goda exempla för vidare spridning.
  • Samarbeta i ett nationellt perspektiv med andra myndigheter och intressenter för att främja medlemmarnas möjligheter att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.
  • Tillsammans med SKL Kommentus anordna en konferens med anknytning till inriktningsmålet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot