Publicerad: 23 januari 2019

J. Nationell identitetshandling

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

43. SKL ska verka för att det stöd staten ger till kommuners, landstings och regioners digitalisering samordnas och utgår från lokala och regionala behov.

Digital identitet utgör en samhällskritisk infrastruktur och är en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till privatpersoner och företag. Frågan kring digital identitetshantering har drivits aktivt sedan 2011 då E-legitimationsnämnden fick i uppdrag att lösa detta. Sedan dess har flera initiativ tagits men fortfarande kvarstår de största utmaningarna vilket har stora konsekvenser för SKL:s medlemmar.

Idag finns ett klart större intresse nationellt för att säkerställa en nödvändig gemensam infrastruktur för digital samverkan och interoperabilitet inom offentlig sektor och mellan offentlig och privat sektor. En av det viktigaste basfunktionerna i en sådan infrastruktur är förmågan att identifiera individer och roller i dialog och tjänsteutförande. SKLs prioritering i detta arbete är att säkerställa att ett omtag görs för att SKL:s medlemmars behov ska täckas av en inkluderande och statligt utfärdad nationell digital identitetshandling.

Förväntat resultat 2019

  • En ökad medvetenhet finns hos inblandade parter kring konsekvensen av att ingen gemensam lösning är framtagen för en nationell digital identitetshandling.
  • Kommuner, landsting och regioners utmaningar för att lösa frågan har underlättats genom de insatser som har genomförts.

Aktiviteter 2019

  • Genomföra nuläges- och konsekvensbeskrivning.
  • Utifrån nuläges- och konsekvensbeskrivning bedriva intressebevakning och påverkansarbete.
  • Identifiera och genomföra konkreta lösningar som kan underlätta hanteringen av frågorna för SKL:s medlemmar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot