Publicerad: 23 januari 2019

L. Ledarskap för digital utveckling

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

45. SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner stärker sin digitala kompetens och fullt ut tar till vara möjligheten att utveckla verksamheten med stöd av digitalisering.

Kommuner och regioner levererar merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och har därmed en avgörande roll för den digitala omställningen av Sveriges välfärd. Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik för att erbjuda god service samt för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är nycklar för att möta dessa utmaningar.

För att klara en nödvändig digital omställning av verksamheter inom kommuner och regioner och hantera de förändringar som digitaliseringen för med sig behövs förstärkt digital kompetens hos politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner. För att stödja en sådan utveckling har SKL ingått en överenskommelse med regeringen om ett digitalt kompetenslyft. Målet är att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och regioner.

Förväntat resultat 2019

  • Digital kompetens erbjuds inom SKL:s befintliga ledarutvecklingsprogram.
  • 50 procent av kommuner och regioner har tagit del av aktiviteter inom projektet.

Aktiviteter 2019

  • Ge stöd till kommuner och regioners arbete med strategiska val när det gäller digitalisering och att det ingår i ordinarie styrsystem.
  • Stödja och stärka politikens roll i beslut om den digitala utvecklingen i respektive organisation.
  • Delta med kompetens i olika ledarutvecklingsprogram.
  • Samarbete med andra aktörer inom området.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot