Publicerad: 23 januari 2019

T. Avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

16. SKL ska verka för att formerna för samverkan mellan kommuner, landsting och regioner utvecklas och är transparenta.

Kommunutredningens delrapport har resulterat i att det är möjligt för medlemmarna att samverka genom avtal och SKL måste nu stötta medlemmarna med bland annat information och kunskap så att de nya möjligheterna tas tillvara. SKL kommer arbeta med stöd och erfarenhetsutbyte vad gäller den praktiska tillämpningen. Frågan är i ett inledningsskede där den lämpar sig som prioritering. Frågan kopplar även till Stärkt lokal och regional utvecklingsförmåga.

Förväntat resultat 2019

  • Kommuner och regioner är väl informerade om de nya möjligheterna om att samverka genom avtal.
  • De nya möjligheterna om avtalssamverkan har kommit till användning.

Aktiviteter 2019

  • SKL kommunicerar de nya samverkansmöjligheterna till medlemmarna?
  • SKL håller seminarier/webbinarier kring de nya möjligheterna.
  • SKL tar fram underlag (mallar) för hur avtal kan utformas som tillhandahålls våra medlemmar.
  • Samverkan med Upphandlingsmyndigheten kring upphandlingsreglerna i förhållande till avtalssamverkan.
  • En utredning tas fram om behovet av ytterligare lagändringar särskilt vad avser möjligheten inom sektorn samverka genom att utveckla och nyttja nya tekniska lösningar som marknaden inte tillhandahåller.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot