Kansliorganisation

SKL:s löpande arbete sköts av kansliet. Här arbetar cirka 440 medarbetare med expertkunskaper inom nästan alla de verksamhetsområden som kommuner och regioner bedriver. Vesna Jovic är vd för SKL. Det finns även ett kontor i Bryssel.

Organisationsschema för SKL:s kansli

Avdelningen för vård och omsorg

Arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Uppgifterna inkluderar också folkhälsa samt jämställdhetsfrågor.

Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Arbetar med frågor om arbets­marknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration samt förskola och skola.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Arbetar med frågor om tillväxt och näringsliv, lokal och regional utveckling, infra­struktur och transporter, fastigheter och lokalförsörjning, bredband, kommunalteknik, planering och byg­gande, miljö och energi, trygghet och säkerhet, forskning, folkbildning, innovation, sammanhållningspolitik, kultur och fritid.

Avdelningen för digitalisering

Arbetar med innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. Avdelningen svarar också för internt IT-stöd.

Avdelningen för ekonomi och styrning

Arbetar med frågor om demokrati och självstyrelse, ekonomi och analys, styrning inklusive revision samt statistik och nyckeltal.

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Arbetar med frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa samt ledarskap, personal- och kompetensförsörjning. Avdelningen är därtill kansli åt arbetsgivarförbundet Sobona.

Avdelningen för juridik

Arbetar med kommunalrätt, civilrätt och skatterättsliga frågor och bistår medlemmarna och andra enheter inom förbundet med juridisk kompetens.

Avdelningen för kommunikation

Arbetar med extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för administration

Arbetar med intern styrning, uppföljning och utvärdering, ekonomi, finans, personal, diarium och arkiv samt stöd till förbundets förtroendevalda. Avdelningen samordnar också EU- och internationella frågor samt internationellt utvecklingsarbete.

Vd-staben

Arbetar med stöd till vd och ledningsgruppen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot