VD och ledningsgrupp

SKL leds av vd Vesna Jovic som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Vesna Jovic och avdelningscheferna.

VD Vesna Jovic

vesna.jovic@skl.se


 

Vesna Jovic

Fredrik Lennartsson är chef för avdelningen för vård och omsorg. 

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Avdelningen ansvarar för frågor om skola och förskola, sysselsättning, arbetsmarknad, integration, försörjningsstöd/
ekonomiskt bistånd.

Per-Arne Andersson

Gunilla Glasare är chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Avdelningen ansvarar för frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Gunilla Glasare

Jenny Birkestad är chef för avdelningen för digitalisering.

Avdelningen arbetar med innovation och verksamhetsutveckling inom digital infrastruktur för att stödja utvecklingen av den digitala välfärden. Arbetet drivs i nära samarbete med SKL:s övriga verksamhetsdelar.

Gunilla Glasare

Annika Wallenskog är chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning.

Avdelningen ansvarar för  frågor rörande samhällsorganisationen, ansvarsfördelningen i samhället, demokratifrågor, samhällsekonomiska analyser, analys av data om verksamhet, ekonomi och personal, övergripande styr- och ledningsfrågor, statistiskt metodstöd, statistikinsamling.

Bettina Kashefi

Agneta Jöhnk är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa samt ledarskap, personal- och kompetensförsörjning.

Agneta Jöhnk

Germund Persson är chefsjurist på SKL och chef för avdelningen för juridik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kommunalrättsliga, civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Det kan handla om kommunal kompetens och självstyre, offentlighet och sekretess, men också EU-rätt och särskilda rättsområden, exempelvis upphandling, socialtjänst, skola, fastighet, miljö, kommunal infrastruktur, it och elektronisk handel.

Germund Persson

Monica Björklund Aksnes är chef för avdelningen för kommunikation.

Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation,
opinionsbildning, presstjänst och större förbundsövergripande arrangemang.

Monica Björklund Aksnes

Gunilla Glasare är t.f. chef för avdelningen för administration.

Avdelningen ansvarar för frågor om övergripande styrning, uppföljning och utvärdering samt med intern ekonomi, finans, personaladministration, administrativt stöd till förbundets politiska ledning och förtroendevalda samt med internationella frågor. 

Lena Dahl
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot