Om kongressen

Kongressen är SKL:s högsta beslutande organ. Nästa kongress äger rum 2019.

Alla Sveriges landsting, kommuner och regioner är medlemmar i SKL. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKL har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2015

Vid kongressen i november 2015 behandlades bland annat styrelsens förslag till vilken inriktning SKL:s verksamhet ska ha under 2016-2019.

Valkongressen ägde rum i Stockholm den 24 mars 2015 och den ordinarie kongressen i Karlstad den 11-12 november 2015.

Kongress 2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot