Om kongressen

Kongressen är SKL:s högsta beslutande organ. Nästa kongress äger rum 2019.

Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKL. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKL har rätt att motionera till kongressen.

Kongress 2019

SKL:s valkongress äger rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress äger rum den 27-28 november i Linköping.

Kongress 2019

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot