Kongress 2015

SKL:s ordinarie kongress genomförs i Karlstad den 11-12 november. På kongressen beslutas om mål och inriktning för SKL:s verksamhet de kommande fyra åren. 

Vid kongressen behandlades de 79 motioner som inkommit från medlemmar och ombud.

Nu finns video från kongressen tillgänglig.

 

Handlingar till kongressen är tillgängliga via webb och kongressystem.

Praktisk information kring ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot