Beslut på kongressen

Vid SKL:s kongress i Karlstad 11-12 november behandlades de 79 motioner som inkommit från medlemmar och ombud.

Protokoll från kongressen (PDF, nytt fönster)

Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens förslag till besvarande av motionerna, förutom följande motioner som bifölls efter rösträkning

Motion 57 Sociala insatsgrupper
Motion 58 Stöd – för att underlätta hälsosamma val
Motion 66 Öppna jämförelser av patienträttigheter
Motion 67 Vårdval

Styrelsen ändrade sina förslag till beslut avseende motionerna 32 Biljett- och betalsystem och 36 Upphandlad och kommersiell trafik som därefter bifölls.

Som svar på interpellation nr 3 Förbundets internationella arbete lade kongressen till ett inriktningsmål.

Styrelsen fastställer inriktningsdokumentets slutliga utformning utifrån kongressens olika delbeslut den 18 december, varefter det publiceras här på SKL:s webbplats.

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot