Praktisk information om ersättning

Ersättning

Resa och hotell

SKL står för ombudens resekostnader till och från kongressen. För att få ersättning för egna utlägg i samband med resan ska SKL:s blankett för reseräkning fyllas i och skickas till SKL senast tre månader efter kongressen. Originalkvitton ska bifogas. 

Förlorad arbetsförtjänst

Arvode utbetalas inte. Däremot ersätts förlorad arbetsförtjänst med faktiskt belopp. För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska SKL:s blankett för reseräkning fyllas i och skickas till SKL senast tre månader efter kongressen. Intyg ska bifogas.

Skicka reseräkningen ifylld till: SKL, Styrelsesekretariatet, 118 82 Stockholm.

Blankett Reseräkning (PDF, nytt fönster)

Utbetalning

För att ersättning för resor och/eller förlorad arbetsförtjänst ska sättas in på ett bankkonto behöver du meddela ditt bankkontonummer på reseräkningsblanketten. Om du inte lämnar in ditt bankkontonummer kommer
din ersättning att betalas ut via ett utbetalningskort som banken tar 50 kronor i avgift för att lösa ut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot