Kongress 2019

SKL:s valkongress äger rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 november i Linköping. Vid ordinarie kongress bestäms inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren.

Vid SKL:s kongresser företräds kommuner, landsting och regioner av 451 länsvisa ombud. Ombuden återspeglar dels befolkningsmängden per 31 december 2017, dels resultatet i de allmänna valen till kommun och landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018.

Valet av ombud sker i fullmäktige i respektive kommun, landsting och region. SKL:s valnämnd har tagit fram riklinjer för ombudsvalet.

Riktlinjer för val av ombud till kongress

Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting 2019 fastställda av valnämnden den 8 februari 2018 samt 9 april 2018.

Riktlinjer för val av ombud (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare
  • Mathias Hvit
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot