Valsedelns utformning

Nedan följer förslag till hur en valsedel inför ombudsvalet kan utformas.

Valsedlarna kan utformas på tre olika sätt

  1. Partiet uppträder självständigt eller
  2. Det sker samverkan mellan partier under en gemensam beteckning. Varje samverkande parti har en egen valsedel men också med den gemensamma beteckningen eller
  3. Det sker samverkan mellan partier på en gemensam valsedel. Partibeteckningen sätts ut för partiets kandidat/er.

Exempel på valsedlar

Valsedel 1 (Word, nytt fönster)

Valsedel 2 (Word, nytt fönster)

Valsedel 3 (Word, nytt fönster)

Generellt för utformningen av valsedel

  • Valsedeln bör vara i A4-format, på vitt papper och med tryck endast på framsidan
  • En kandidat företräder sitt parti, inte en enskild medlem
  • Utöver personnamn ska bostadsorten anges. Alltså inte den kommun eller det landsting/region där vederbörande kandidat är verksam. Övriga adressuppgifter ska inte noteras på valsedeln. Däremot ska samtliga kandidaters adress, telefon och e-postadress förtecknas och lämnas till den regionala partiorganisationen.
  • Den aktuella valkretsen (länet) anges nederst på valsedeln
  • Eftersom personvalsförfarandet inte är tillåtet i samband med ombudsvalet, ska det inte finnas några ”kryssrutor” på valsedeln
  • Antalet kandidater på valsedeln bör vara så många att det räcker till att även utse ersättare. Genom att ställa det totala antalet ombudsplatser i valkretsen i relation till partiets preliminära utfall i allmänna val (kommun – och landstingsvalet) 9 september 2018, kan en överslagsmässig bedömning göras om behovet av antal kandidater på en valsedel. Fyllnadsval av ombud kan inte förrättas under mandatperioden.

Röstsammanräkningsprotokoll

Röstsammanräkningsprotokoll (Word, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot