Ordförandedagen

SKL:s ordförandedag är en inspirationsdag för ledande politiker i kommuner, landsting och regioner.

Ordförandedagen 2017

Nästa ordförandedag kommer genomföras i Stockholm den 11 oktober 2017. Till den bjuds ordföranden och den ledande företrädaren för oppositionen i kommun-, landstings- och regionstyrelsen in.

Dokumentation Ordförandedagen 2016

Politiskt ledarskap gör skillnad, Joy Mogensen, borgmästare, Roskilde Kommun

Joy Mogensens presentation (PDF, nytt fönster)

Så ger avtalet oss förutsättningar att utvecklas som arbetsgivare, Heléne Fritzon och Sten Nordin, förhandlingsdelegationen SKL

Heléne Fritzons och Sten Nordins presentation (PDF, nytt fönster)

Digitaliseringens betydelse för välfärdstjänster, Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering

Per Mossebys presentation (PDF, nytt fönster)

Framtidsspaning kring våra utmaningar, Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier

Anders Ekholms presentation (PDF, nytt fönster)

Ersättning för resa

SKL ersätter resekostnader till ordförandedagen. Du kan få ersättning för din resa i efterhand genom att fylla i en reseräkning och bifoga kvitton. SKL behöver få detta underlag senast den 15 december 2016.

Reseräkning (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot