Politisk organisation

SKL är en politiskt styrd organisation. Kongressen är SKL:s högsta beslutande organ. Kongressen anger inriktningen för SKL:s arbete och utser styrelse och ordförande.

Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet. Till sitt stöd har styrelsen förtroendevalda politiker i delegationer och beredningar.

Organisationsschema för SKL

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot