Politisk organisation

SKL är en politiskt styrd organisation. Kongressen är SKL:s högsta beslutande organ. Kongressen anger inriktningen för SKL:s arbete och utser styrelse och ordförande.

Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet. Till sitt stöd har styrelsen förtroendevalda politiker i delegationer och beredningar.

Politiskt organisationsschema

Så här styrs SKL

Videon beskriver SKL:s politiska organisation. Högsta beslutande organ är kongressen, dit väljs ombud hösten efter allmänna val. Vid valkongressen året efter väljs SKL:s styrelse. På hösten samma år hålls ordinarie kongress, som beslutar om SKL:s inriktning de kommande fyra åren. Varje år tar SKL:s styrelse fram en verksamhetsplan, utifrån kongressens beslut.

Styrelsens arbetsutskott (AU) har rätt att fatta vissa beslut åt styrelsen. Det finns också delegationer och beredningar, som bereder ärenden till styrelsen. Delegationer har också rätt att fatta vissa beslut åt styrelsen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot