Publicerad: 25 juni 2019

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKL från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till registrator@skl.se.

Äldre remisser

2019

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot