Publicerad: 30 januari 2018

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKL från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till info@skl.se.

Vill du skicka e-post till den på SKL som är ansvarig för en remiss, skriv enligt mallen: fornamn.efternamn@skl.se.

Äldre remisser

2018
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot