Publicerad: 23 januari 2019

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKL från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till info@skl.se.

Äldre remisser

2018-2019
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot