Publicerad: 22 april 2016

Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-09
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Fredrik Bäck

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

SKL anser att förslaget kommer att påverka landsting och kommuner i liten eller ingen omfattning och har i sak inga synpunkter över att förordningsändringen genomförs under förutsättning att avfallshierarkins principer även fortsättningsvis kommer att respekteras.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot