Publicerad: 22 april 2016

Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-09
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Fredrik Bäck

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

SKL anser att förslaget kommer att påverka landsting och kommuner i liten eller ingen omfattning och har i sak inga synpunkter över att förordningsändringen genomförs under förutsättning att avfallshierarkins principer även fortsättningsvis kommer att respekteras.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot