Publicerad: 15 april 2016

Avdragsrätt vid representation

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-04-15
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Jeanette Fored

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL tillstyrker promemorians förslag att i lag ange den beloppsgräns för måltider som är gällande rätt.

SKL kan, på det underlag som presenterats i promemorian, varken tillstyrka eller avstyrka förslaget att i inkomstskattelagen slopa avdragsrätten för måltidsrepresentation.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot