Publicerad: 20 maj 2016

Bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen

Departement: Havs- och vattenmyndigheten
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-31
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår att regeringen avvaktar med att bemyndiga Havs- och vattenmyndigheten att införa nya områden för riksintressen tills dess att ett nytt riksintressesystem är framtaget. När regeringen har ändrat systemet för riksintressen hemställer SKL att få medverka.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot