Publicerad: 20 maj 2016

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-23
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Anna Gillquist

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning:

År 2012 tillsatte regeringen en kommitté, Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Digitaliseringskommissionens femte delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” innehåller en bra analys av den digitala utvecklingen och pekar ut sex strategiska områden och förslag inom dessa som bör prioriteras i den framtida digitaliseringspolitiken:

  • Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen i samhället.
  • Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen.
  • Kompetens för det digitala samhället.
  • Infrastruktur som främjar digitaliseringen.
  • Datadriven innovation för tillväxt och välfärd.
  • Säkerhet och integritet i en digital tid.SKL tycker i stort att betänkandet är väldigt bra och ställer sig bakom flera av förslagen samt avger vissa synpunkter.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot