Publicerad: 20 maj 2016

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-27
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Gunilla Thörnwall Bergendahl

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Förbundet har valt att endast kommentera de delar av betänkandet som innebär viktigare författningsändringar eller på annat sätt bedöms av mer strategiskt intresse för våra medlemmar. I övrigt har SKL inga avgörande erinringar mot utredningens slutsatser eller
förslag utan stödjer i huvudsak dessa.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot