Publicerad: 15 juni 2016

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-07-22
Besvarat av SKL: 2016-06-10
Ansvarig på SKL: Germund Persson

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot