Publicerad: 16 september 2016

Jämställda pensioner?

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-09-22
Besvarat av SKL: 2016-09-16
Ansvarig på SKL: Ossian Wennström

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Socialdepartementets promemoria Jämställda pensioner, Ds 2016:19. Promemorian består av nio fristående rapporter som tillsammans utgör en viktig kunskapsbas i jämställdhetsrelaterade pensionsfrågor. I flera av rapporterna diskuteras möjliga reformer syftande till ökad jämställdhet. Men även om rapporterna bara undantagsvis innehåller skarpa förslag signalerar flera av dem om behov av förändringar i viktiga delar av pensionssystemet. Inte minst mot bakgrund av detta har SKL funnit det angeläget att inkomma med synpunkter.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot