Publicerad: 12 oktober 2016

Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Departement: Utbildningsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-11-11
Besvarat av SKL: 2016-10-07
Ansvarig på SKL: Maria Jacobsson
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot