Publicerad: 11 mars 2016

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)

Departement: Försvarsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-21
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Thomas Forsberg

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig bakom utredningens förslag till att tillsynsfunktionen även fortsättningsvis ska vara inordnad i Försvarsmakten.

SKL anser dock samtidigt att regeringen ska klargöra ansvarsförhållandena för de fall där Försvarets verksamheter påverkat miljön även utanför Försvarets egna områden, bl.a. avseende PFAS, PFOS och andra högfluorerade ämnen samt att regeringen bör ta fram tydliga regler för hur Försvarets samarbete med kommuner och länsstyrelser ska utformas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot