Publicerad: 11 mars 2016

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-18
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Magnus Ljung

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) accepterar förslaget att reglera tilldelning av vissa kontrakt avseende kollektivtrafik genom hänvisning till vissa bestämmelser i lagen om upphandling av koncessioner. Vissa föreslagna bestämmelser bör dock ändras.

SKL tillstyrker förslagen beträffande direkttilldelning, med undantag för förslaget att inte tillåta direkttilldelning enligt artikel 5.4 i EU:s kollektivtrafikförordning enligt dess lydelse som avstyrks.

SKL tillstyrker förslaget rörande miljökrav vid upphandling av avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning.

SKL har inget att erinra beträffande förslagen rörande tillsyn.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot