Publicerad: 11 oktober 2016

Utpekande av områden av riksintressen för friluftslivet inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Departement: Naturvårdsverket
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-10-30
Besvarat av SKL: 2016-10-07
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot