Publicerad: 20 maj 2016

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken

Departement: Boverket
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-23
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker att nya områden för riksintressen tillkommer innan ett nytt riksintressesystem är framtaget.
  • SKL anser dock att en vägledning från Boverket kan utarbetas utifrån befintliga områden för att genomföra en bättre process för nuvarande intressen.
  • SKL anser att generella nationella kriterier för områden av riksintressen ska finnas i lagtext.
  • SKL vill trycka på vikten av att vägledningen innehåller beskrivningar av hur riksintresseområden ska avvecklas när de t ex är inaktuella.
  • SKL anser att en kontinuerlig aktualitetsprövning ska ske av riksintressen t ex varannan mandatperiod.
  • SKL anser att Boverket ska ha en samordnande roll för myndigheternas riksintresseområden och utveckla avvägningssystemet enligt plan- och bygglagen i förhållande till miljöbalken.
  • SKL anser att respektive myndighet bör överväga om det är just riksintresseinstrumentet som verkligen ska användas för att skydda sektorsmyndighetens intresse.
  • SKL anser att länsstyrelsen ska göra avvägningar mellan olika riksintressen, speciellt vid konflikter mellan konkurrerande intressen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot