Publicerad: 12 maj 2017

Betänkande - Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Departement: Utbildningsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2017-05-12
Besvarat av SKL: 2017-05-12
Ansvarig på SKL: Åsa Ernestam
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot