Publicerad: 13 oktober 2017

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2017-10-26
Besvarat av SKL: 2017-10-13
Ansvarig på SKL: Emma Everitt
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot