Publicerad: 14 september 2018

Ekologisk kompensation - åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (SOU 2017:34)

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2018-10-04
Besvarat av SKL: 2018-09-14
Ansvarig på SKL: Kerstin Blom Bokliden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot