Publicerad: 16 mars 2018

Luftvårdsprogram och utsläpp till luft - genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2018-04-04
Besvarat av SKL: 2018-03-16
Ansvarig på SKL: Kerstin Blom Bokliden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot