SKL förbättrar medlemsservicen

I oktober 2018 startar SKL ett kontaktcenter för att öka tillgängligheten och förbättra servicen för dig som behöver rådgivning och service.

Det är många som kontaktar SKL för att få svar på både enkla och komplicerade frågor. Det innebär att det ibland kan ta tid att få svar från våra handläggare så snabbt som vi önskar. För att underlätta för dig som behöver vår rådgivning och service startar SKL i oktober ett kontaktcenter som tar hand om ditt ärende, oavsett om du skickar det via telefon, mejl eller via vår webbplats.

Antingen får du svar på din fråga direkt eller så skickas ditt ärende vidare till en handläggare som återkommer till dig. Det betyder att du inte i förväg behöver veta vem du ska vända dig till. Mer information om detta kommer i höst.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot