SKL:s framtida lokalbehov

Ambitionen med nya lokaler för SKL är att samla hela SKL:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKL:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser.

Planerna för ett nytt hus för SKL fortsätter. SKL:s dotterbolag Slussgården har en option att köpa fastigheten Snäckan 8 i Stockholm när den står klar.

Skanska äger den nuvarande fastigheten i kvarteret Snäckan 8. Planen är att  den ska rivas och att Skanska ska bygga en ny fastighet på platsen. När fastigheten är klar tas den över av SKL:s dotterbolag Slussgården.

SKL:s nuvarande lokaler är i stort behov av stamrenovering med mera och har inte tillräckligt effektiv yta för verksamheten. De nuvarande lokalerna ska efter renoveringen hyras ut.

Ambitionen med nya lokaler för SKL är att samla hela SKL:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKL:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser. Med ett nytt hus får SKL tillräckligt med plats och ett mer hållbart utnyttjande av lokalerna. Köpet finansieras med en blandning av Slussgårdens eget fastighetskapital, försäljning av en fastighet samt lån, inte av SKL:s förbundsavgifter.

Processen kring detaljplanen pågår. Stockholms stads beslut om en detaljplan har nu överklagats och kommer att tas upp i Mark- och miljödomstolen. Överklagandet innebär att flytten till ett nytt hus kommer att bli försenad.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot