Styrelse och beredningar SKL

Styrelsen leder förbundets verksamhet, ansvarar för förbundets organisation och förvaltning. Till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. De sammanträder nio gånger per år.

Styrelsen utser ett arbetsutskott som leds av ordföranden i Sveriges Kommuner och Landsting.

I styrelsen ingår 42 personer, inklusive ersättare.

Det är cirka 250 förtroendeuppdrag fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar.

Foton på ordförande Anders Knape

Ledamöter, styrelsen

Ordförande
Anders Knape (M)
Karlstads kommun

1:e vice ordförande
Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun

2:e vice ordförande
Vakant (S)

Peter Danielsson (M)
Helsingborgs stad

Irene Svenonius (M)
Region Stockholm

Anna Tenje (M)
Växjö kommun

Marith Hesse (M)
Partille kommun

Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala kommun

Mari-Louise Wernersson (C)
Region Halland

Bengt Germundsson (KD)
Markaryds kommun

Helene Odenjung (L)
Göteborgs stad

Anders Henriksson (S)
Region Kalmar

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Malmö stad

Niklas Nordström (S)
Luleå kommun

Boel Godner (S)
Södertälje kommun

Helen Eliasson (S)
Västra Götalandsregionen

Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Ida Legnemark (V)
Borås stad

Karin Thomasson (MP)
Region Jämtland Härjedalen

Michael Rosenberg (SD)
Helsingborgs stad

Martin Kirchberg (SD)
Region Kalmar

Ersättare, styrelsen

Carl-Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Anders Josefsson (M)
Luleå kommun

Dennis Wedin (M)
Stockholms stad

Lars Holmin (M)
Västra Götalandsregionen

Michaela Fletcher (M)
Österåkers kommun

Mattias Claesson (C)
Region Sörmland

Tomas Mörtsell (C)
Storumans kommun

Ella Bohlin (KD)
Region Stockholm

Anna Starbrink (L)
Region Stockholm

Peter Olofsson (S)
Region Västerbotten

Anna-Karin Skatt (S)
Tidaholms kommun

Jan Valeskog (S)
Stockholms stad

Elin Norén (S)
Region Dalarna

Andreas Svahn (S)
Region Örebro

Aida Hadžialić (S)
Region Stockholm

Henrik Fritzon (S)
Region Skåne

Glenn Nordlund (S)
Region Västernorrland

Brittis Benzler (V)
Region Gotland

Gabriel Kroon (SD)
Region Stockholm

Håkan Lösnitz (SD)
Västra Götalandsregionen

Kenneth Backgård (NS)
Region Norrbotten

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot