Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

Lena Micko (S), Linköpings kommun
Anders Henriksson (S), Region Kalmar län
Karin Thomasson (MP), Östersunds kommun
Emil Broberg (V), Region Östergötland
Anders Knape (M), Karlstad kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad

Ersättare

Boel Godner (S), Södertälje kommun
Peter Roslund (S), Piteå kommun
Daniel Helldén (MP), Stockholms stad
Anna Hövenmark (V), Jokkmokks kommun
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Eva Nypelius (C), Region Gotland 
Anna Starbrink (L), Region Stockholm

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot