Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

Anders Knape (M), Karlstads kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
Vakant (S)
Anders Henriksson (S), Region Kalmar
Emil Broberg (V), Region Östergötland

Ersättare

Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland
Ella Bohlin (KD), Region Stockholm
Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad
Niklas Nordström (S), Luleå kommun
Ida Legnemark (V), Borås stad

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot