Demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor bereder frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda. I detta ingår frågor om demokratiutveckling och arbetet med att motverka utanförskap och öka människors delaktighet.

Ordförande
Christina Mattisson (S)
Region Blekinge

Vice ordförande
Anders Ågren (M)
Umeå kommun

Stefan Sydberg (M) Kiruna kommun

Ann-Charlotte Olsson Stenkil (M)
Varbergs kommun

Torbjörn Tegnhammar (M)
Malmö stad

Ulrika Liljeberg (C)
Leksands kommun

Jan Utbult (KD)
Öckerö kommun

Lars Bryntesson (S)
Region Stockholm

Lilly Bäcklund (S)
Lycksele kommun

Urban Granström (S)
Nyköpings kommun

Mats Einarsson (V)
Botkyrka kommun

Ersättare

William Elofsson (M)
Gävle kommun

Cecilia Löfgreen (M)
Region Stockholm

Julie Tran (C)
Region Östergötland

Ingeborg Wiksten (L)
Region Västernorrland

Salar Rashid (S)
Stockholms stad

Anders Tell (S)
Kristianstads kommun

Krissi Johansson (S)
Halmstad kommun

Angela Everbäck (MP)
Vellinge kommun


Johnny Karlberg (SD)
Motala kommun

Beredningssekreterare

Martin Lidhamn

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot