Beredningen för digitalisering

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Vidare ska beredningen hantera rättsliga för­utsättningar för en digital samverkande förvaltning. I uppdraget ingår också att följa SKL-koncernens samverkan för att gemensamt stötta med­lem­marna i deras verk­sam­hetsutveckling med stöd av digitalisering.

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Daniel Forslund (L)
Region Stockholm

Vice ordförande
Vakant (S)

Michaela Waltersson (M)
Region Halland

Deshira Flankör (M)
Värmdö kommun

Oliver Rosengren (M)
Växjö kommun

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland

Bosse Svensson (C)
Östersunds kommun

Mikael Lindfors (S)
Norsjö kommun

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Region Halland

Khashayar Farmanbar (S)
Nacka kommun

Malin Lauber (S)
Växjö kommun

Ersättare

Lena Asplund (M)
Region Väster­norrland

Katarina Lundin (C)
Göteborgs stad

Liza-Maria Norlin (KD)
Sundsvalls kommun

Mathias Karlsson (L)
Oskarshamns kommun

Jim Aleberg (S)
Västra Götalands­regionen

Mattias Olsson (S)
Region Skåne

Jonas Andersson (S)
Ragunda kommun

Mats Berglund (V)
Västra Götalands­regionen

Per Carlberg (SD) Tyresö kommun

Beredningssekreterare
Helena Lingensjö

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot