Samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning.

Ordförande
Karin Jonsson (C)
Norrköpings kommun

Vice ordförande
Johan Persson (S)
Kalmar kommun

Caroline Dieker (M)
Askersunds kommun

Pär Jönsson (M)
Östersunds kommun

Lennart Kalderén (M)
Salems kommun

Carina Zachau (M)
Region Skåne

Erik Slottner (KD)
Stockholms stad

Louise Eklund (L)
Region Skåne

Emilia Bjuggren (S)
Stockholms stad

Anders Teljebäck (S)
Västerås stad

Therese Kärngrad (S), Bergs kommun

Eva-Lena Öman (V), Västra Götalands­regionen

Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm

Ersättare

Harald Hjalmarsson (M)
Västerviks kommun

Hampus Magnusson (M)
Göteborgs stad

Fredrik Hansson (C)
Kungsbacka kommun

Annicki Oscarsson (KD)
Ödeshögs kommun

Pär Löfstrand (L)
Östersunds kommun

Krister Andersson (S)
Västra Götalands­regionen

Anders Almgren (S)
Lunds kommun

Lars Isacsson (S)
Avesta kommun

Clara Lindblom (V)
Stockholms stad

Peter Wallmark (SD), Stockholms stad

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot