Delegationer

Arbetsutskottet och de tre delegationerna ska, i likhet med beredningarna, bereda ärenden åt styrelsen och följa utvecklingen inom sina sakområden.

Det som skiljer arbetsutskottet och delegationerna från beredningarna, är att de har rätt att fatta vissa beslut åt styrelsen. Besluten ska alltid anmälas till styrelsen vid dess nästa möte.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot