Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare.

Förbundet är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift.

Det handlar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kommunernas och regionernas personal.

Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till förhandlingsdelegationen.

Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som styrelsen ska fatta beslut om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt.

Övriga intresseförhandlingar har styrelsen delegerat till förhandlingsdelegationen.

Ledamöter

Ulf Olsson

Ordförande
Ulf Olsson (S)
Borås kommun

Sten Nordin

Vice ordförande
Joakim Larsson (M)
Stockholms stad

Karin Engdahl

Karin Engdahl (S)
Västra Götalandsregionen

Mats Johansson

Mats Johansson (S)
Region Östergötland

Roger Mogert.

Robert M. Johansson (S)
Stockholms stad

Anna Hård af Segerstad.

Anna Hård af Segerstad (M)
Västerås stad

Catarina Deremar

Catarina Deremar (C)
Tierps kommun

Ersättare

Amela Hodzic.

Carina Nilsson (S)
Malmö stad

Erik Weiman

Ilan De Basso (S)
Region Jönköpings län

Kenneth Östberg

Kenneth Östberg (S)
Region Västmanland

Agneta Granström

Marcus Friberg  (MP)
Helsingborgs stad

 

Ola Karlsson

Ola Karlsson (M)
Region Örebro

Lars-Ingvar Ljungman.

Lars-Ingvar Ljungman (M)
Vellinge kommun

Ulf Olsson

Jens Sundström (L)
Region Norrbotten

Informationsansvarig

  • Fabian Ultvedt
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot