Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare.

Förbundet är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner, landsting och regioner. Förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift.

Det handlar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kommunernas, landstingens och regionernas personal.

Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till förhandlingsdelegationen.

Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som styrelsen ska fatta beslut om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt.

Övriga intresseförhandlingar har styrelsen delegerat till förhandlingsdelegationen.

Ledamöter

Helene Fritzon

Ordförande
Heléne Fritzon (S)
Kristianstads kommun

Sten Nordin

Vice ordförande
Sten Nordin (M)
Stockholms stad

Karin Engdahl

Karin Engdahl (S)
Västra Götalandsregionen

Mats Johansson

Mats Johansson (S)
Region Östergötland

Roger Mogert.

Robert M. Johansson (S)
Stockholms stad

Anna Hård af Segerstad.

Anna Hård af Segerstad (M)
Västerås stad

Catarina Deremar

Catarina Deremar (C)
Tierps kommun

Ersättare

Amela Hodzic.

Amela Hodzic (S)
Region Skåne

Erik Weiman

Ilan De Basso (S)
Region Jönköpings län

Kenneth Östberg

Kenneth Östberg (S)
Region Västmanland

Agneta Granström

Tony Johansson (MP)
Västra Götalandsregionen

Ola Karlsson

Ola Karlsson (M)
Region Örebro

Lars-Ingvar Ljungman.

Lars-Ingvar Ljungman (M)
Vellinge kommun

Jens Sundström.

Jens Sundström (L)
Region Norrbotten

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot