Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare.

SKL är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift.

Det handlar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kommunernas och regionernas personal.

Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till förhandlingsdelegationen.

Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som styrelsen ska fatta beslut om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt.

Övriga intresseförhandlingar har styrelsen delegerat till förhandlingsdelegationen.

Ordförande
Joakim Larsson (M)
Stockholms stad

Vice ordförande
Ulf Olsson (S) Borås stad

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Carina Wutzler (M)
Vellinge kommun

Leif Sandberg (C)
Tomelilla kommun

Helena Proos (S)
Region Uppsala

Robert Johansson (S)
Region Stockholm

Monica Wahlström (L)
Vännäs kommun

Ersättare

Ola Karlsson (M)
Region Örebro

Wendla Thorstensson (C)
Lekebergs kommun

Anders Sellström (KD)
Umeå kommun

Eva Lindberg (S)
Region Gävleborg

Kenneth Östberg (S)
Region Västmanland

Linda Fleetwood (V)
Region Kalmar

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot