Revisionsdelegationen

Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner

Anna Wiklund

Ordförande
Cecilia Forss (M)
Revisor i Region Uppsala

Elisabeth Löf

Vice ordförande
Bert Öhlund (S)
Revisor i Region Västerbotten

Elisabeth Löf

Elisabeth Löf (S)
Revisor i Region Västmanland

Siluett

Charlotta Svanberg (S)
Revisor i Växjö kommun 


Marianne Ericsson

Christine Högberg (S)
Revisor i Kramfors kommun

Nils Westling

Monica Broden (MP)  Revisor i Region Östergötland

Marianne Ericsson

Marianne Ericsson (V)
Revisor i Region Jönköping

Marianne Ericsson

Jan Rönngren (M)
Revisor i Strömsunds kommun

Marianne Ericsson

Krister Stensson (M)
Revisor i Västra Götalandsregionen

Nils Westling

Nils Westling (C)
Revisor i Söderhamns kommun

Elisabeth Löf

Gun Alexandersson Malm (L)
Revisor Västra Götalandsregionen



Synpunkter och förslag

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag när det gäller arbetet med god revisionssed och andra viktiga revisionsfrågor som behöver drivas och/eller utvecklas. Kontakta delegationen på revisionsdelegationen@skl.se.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot