Revisionsdelegationen

Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner eller landsting och regioner

Anna Wiklund

Ordförande
Cecilia Forss (M)
Revisor i Region Uppsala

Elisabeth Löf

Vice ordförande
Bert Öhlund (S)
Revisor i Landstinget i Västerbottens län

Elisabeth Löf

Elisabeth Löf (S)
Revisor i Region Västmanland

Carl-Olof Bengtsson

Carl-Olof Bengtsson (S)
Revisor i Växjö kommun 


Marianne Ericsson

Christine Högberg (S)
Revisor i Kramfors kommun

Nils Westling

Monica Broden (MP)  Revisor i Region Östergötland

Marianne Ericsson

Marianne Ericsson (V)
Revisor i Region Jönköping

Marianne Ericsson

Jan Rönngren (M)
Revisor i Strömsunds kommun

Marianne Ericsson

Krister Stensson (M)
Revisor i Västra Götalandsregionen

Nils Westling

Nils Westling (C)
Revisor i Söderhamns kommun

Elisabeth Löf

Hans Backman (L)
Revisor Region GävleborgSynpunkter och förslag

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag när det gäller arbetet med god revisionssed och andra viktiga revisionsfrågor som behöver drivas och/eller utvecklas. Kontakta delegationen på revisionsdelegationen@skl.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot