Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.

Dag Larsson.

Ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Region Skåne

Mats Eriksson

Vice ordförande
Marie Morell (M)
Region Östergötland

Ulric Andersson

Ulric Andersson (S)
Region Värmland

Anna-Lena Hogerud.

Talla Alkurdi (S)
Region Stockholm

Siluett

Anders Öberg (S)
Region Norrbotten

Marie-Louise Forsberg-Fransson

Andreas Svahn (S)
Region Örebro

Mia Frisk

Malena Ranch  (MP)
Region Uppsala

Sara Svensson

Sara Svensson (V)
Region Skåne

Marie Morell

Malin Wengholm (M)
Region Jönköping

Patrik Stenvard

Patrik Stenvard (M)
Region Gävleborg

Siluett

Marie Ljungberg Schött (M)
Region Stockholm

Christer Jonsson

Christer Jonsson (C)
Region Kalmar

Jonas Andersson

Jonas Andersson (L)
Västra Götalandsregionen

Ersättare

Åsa Kullgren

Monica Johansson (S)
Region Sörmland

Per Wahlberg

Håkan Linnarsson (S)
Västra Götalandsregionen

Carl-Johan Sonesson

Susanne Nordling (MP)
Region Stockholm

Linda Fleetwood

Linda Fleetwood (V)
Region Kalmar

Cecilia Andersson

Cecilia Andersson (C)
Västra Götalandsregionen

Sören Bergqvist

Malin Sjöberg Högrell (L)
Region Uppsala

Mia Frisk

Mia Frisk (KD)
Region Jönköpings län

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
  • Inga-Lill Stors
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot