Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.

Dag Larsson.

Ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Region Skåne

Mats Eriksson

Vice ordförande
Marie Morell (M)
Region Östergötland

Ulric Andersson

Ulric Andersson (S)
Landstinget i Värmland

Anna-Lena Hogerud.

Vakant (S)

Siluett

Anders Öberg (S)
Region Norrbotten

Marie-Louise Forsberg-Fransson

Andreas Svahn (S)
Region Örebro

Mia Frisk

Anders Åkesson (MP)
Region Skåne

Sara Svensson

Sara Svensson (V)
Region Skåne

Marie Morell

Malin Wengholm (M)
Region Jönköping

Patrik Stenvard

Patrik Stenvard (M)
Region Gävleborg

Siluett

Marie Ljungberg Schött (M)
Stockholms läns landsting

Christer Jonsson

Christer Jonsson (C)
Landstinget i Kalmar län

Jonas Andersson

Jonas Andersson (L)
Västra Götalandsregionen

Ersättare

Åsa Kullgren

Monica Johansson (S)
Landstinget i Södermanland

Per Wahlberg

Håkan Linnarsson (S)
Västra Götalandsregionen

Carl-Johan Sonesson

Susanne Nordling (MP)
Stockholms läns landsting

Linda Fleetwood

Linda Fleetwood (V)
Landstinget i Kalmar län

Cecilia Andersson

Cecilia Andersson (C)
Västra Götalandsregionen

Sören Bergqvist

Anna Starbrink (L)
Stockholms läns landsting

Mia Frisk

Mia Frisk (KD)
Region Jönköpings län

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
  • Inga-Lill Stors
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot