Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 12 oktober 2018

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets (NV) och Sveriges geologiska Undersöknings (SGU) förslag till strategi för hantering av gruvavfall

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

En utvecklad översiktsplanering del 2 : Kommunal reglering av upplåtelseformen (SOU 2018:46)

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion (publiceras senare)

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser

Att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37)

Läsdelegationens betänkande - Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Nya regler för tjänstepensionsföretag

Beslut från styrelsen 14 september 2018

Brott mot förtroendevalda

EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för fonder

Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43)

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

Förordning om återanvändning av vatten

Ekologisk kompensation - åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (SOU 2017:34)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi

Förlängt anställningsskydd till 69 år

En sexårig utbildning till läkarexamen

Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän, överenskommelse mellan regeringen och SKL

Överenskommelser

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot