Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.


Beslut från styrelsen 15 juni 2018

Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering - (SOU 2018:14)

Förslag till nationella havsplaner för Sverige

Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

Lån och garantier för flera bostäder (SOU 2017:108)

Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26)

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Vägen till självkörande fordon - introduktion (SOU 2018:16)

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Framtidens biobanker – (SOU 2018:4)

Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19)

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17)

Tilläggsöverenskommelse till Patientmiljarden - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Beslut från styrelsen 25 maj 2018

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning (Boverkets rapport 2017:32)

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Hemställan angående kommunala lantmäterimyndigheter och det statliga lantmäteriets roll

Överenskommelser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot