Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 16 november 2018

Brännheta skatter - Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas (SOU 2017:83)

Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)

God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39) (publiceras 17/11)

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Beslut från styrelsen 12 oktober 2018

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets (NV) och Sveriges geologiska Undersöknings (SGU) förslag till strategi för hantering av gruvavfall

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

En utvecklad översiktsplanering del 2 : Kommunal reglering av upplåtelseformen (SOU 2018:46)

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion (publiceras senare)

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser

Att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37)

Läsdelegationens betänkande - Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Nya regler för tjänstepensionsföretag

Överenskommelser

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot