Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 20 september 2019

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Skriftliga synpunkter rörande en ny regional planering

Satsning på 1177 och digitalisering av första linjens vård (pubiceras senare)

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2020

Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Ställningstagande kommunal belysning längs statlig väg

Kartläggning och analys av utsläpp av vedeldning

Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag

Förslag till ändringar i förordningen - 2016:881 – om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stärkt kompetens i vård och omsorg

Beslut från styrelsen 14 juni 2019

Inriktningsdokument - kongressen 2019

Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande - Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13)

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet

Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

EU-samråd - Utvärdering riktlinjerna TEN-T

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Detaljplan med planbeskrivning

Nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem som ökar deltagande i arbetslivet för individer som står långt från arbetsmarknaden

Rekommendation - Utvecklingen av digitala vårdtjänster

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om God och Nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
("Kömiljarden")
(Beslutades 2019-06-24)

Överenskommelser


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot