Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Reserapport från styrelsens studieresa i november 2016

Beslut från styrelsen 26 januari 2018

En mer förutsägbar byggprocess - Förenklad kontroll av serietillverkade hus

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)

Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Bastjänstgöring för läkare

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Reviderad läroplan för förskolan

Överenskommelser

Beslut från styrelsen 15 december 2017

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Strategi för hälsa (publiceras ev senare)

Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Elmarknadslag (Ds 2017:44)

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)

Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL (2017:26) (publiceras senare)

Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningar

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47)

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

Överenskommelser

Positionspapper på funktionshinderområdet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot