Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 14 juni 2019

Inriktningsdokument - kongressen 2019

Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande - Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13)

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet

Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

EU-samråd - Utvärdering riktlinjerna TEN-T

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Detaljplan med planbeskrivning

Nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem som ökar deltagande i arbetslivet för individer som står långt från arbetsmarknaden

Rekommendation - Utvecklingen av digitala vårdtjänster

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om God och Nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
("Kömiljarden")
(Beslutades 2019-06-24)

Beslut från styrelsen 17 maj 2019

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landsting 2020

Lite mer lika - (SOU 2018:74)

Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

Skogsbränderna sommaren 2018 - (SOU 2019:7)

Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplanläggning (SOU 2019:9)

Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada

Framtidsval - karriärvägledning för ndivid och samhälle (SOU 2019:4)

Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

Överenskommelser


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot