Skrivelser från styrelsen

Skrivelser med mera som styrelsen tagit beslut om. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

2019

September

Ställningstagande kommunal belysning längs statlig väg
Dnr 19/00600

Juli

Skrivelse avseende behov av att skyndsamt se över konstruktionen av statsbidraget för likvärdig skola
Dnr 19/00981

Offentligt samråd om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket (Revidering av riktlinjerna för TEN-T)
Dnr 19/00748

Juni

Inriktningdokumentet 2020-2023 - kongressen 2019
Dnr 18/05146

Anmälningsplikt av detaljplaner till EU-kommissionen
Dnr 19/00635

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet
Dnr 19/00581

Maj

Mot ett hållbart EU 2030
Dnr 19/00488

April

Ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster
Dnr 19/00087

Ställningstagande -Vattenorganisation i Sverige
Dnr 19/00333

Digital identitetshantering – SKL ställningstagande beslut
Dnr 18/04951

Mars

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Dnr 17/05296

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen
Dnr 18/05113

2018

December

Handlingsplan mot missbruk och beroende
Dnr 17/00023

Oktober

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion
Dnr 18/02991

September

SKL:s synpunkter på Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi
Dnr 18/02786

EU:s långtidsbudget för perioden 2021 - 2027
Dnr 18/02379

Juni

Ställningstagande kring väghållaransvar
Dnr 18/02347

Maj

Hemställan angående kommunala lantmäterimyndigheter och det statliga lantmäteriets roll
Dnr 18/02006

Europeiska Kommissionens offentliga samråd om EU-fonder inom det sammanhållningspolitiska området
Dnr 18/00320


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot