Skrivelser från styrelsen

Skrivelser med mera som styrelsen tagit beslut om.

2017

November

Positionspapper på funktionshinderområdet
Dnr 16/01194

Oktober

Slutrapport - från Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet
Dnr 17/04732

Juni

Skrivelse - SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik
Dnr 17/02946

Ställningstagande till grund för påverkan i bredbandsfrågor
Dnr 17/02424

Skrivelse - EU:s samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS-länderna) efter Cotonouavtalet
Dnr 17/02927

Maj

Ställningstagande - regionala banor
Dnr: 17/02423

Slutrapport - Programberedningen för barns och ungas hälsa
Dnr: 17/01702

Slutrapport - Programberedningen för Klimat (Pdf)
Dnr: 17/01474

April

Positionspapper - Uppdatering av positionspapper Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner
Dnr 16/05991

Skrivelse - Kommentarer till Riksrevisionens "Slutrapport om statens styrning på vårdområdet (RiR 2017:3)"
17/01773

Skrivelse - Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare
Dnr: 17/01225

Mars

Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga vuxna
Dnr: 17/00073

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå - en plattform
Dnr: 17/00544

SKL:s agenda för integration
Dnr: 16/05875

Januari

Skrivelse - Utredning om förslag till utbytesprogram med Rumänien
Dnr: 17/00087

2016

December

Framställan - Nationell kraftsamling för skola och lärande i en digital värld
Dnr 16/06266

November

Skrivelse - Åtgärder för nyanländas bosättning

Hemställan - angående kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar

Ställningstagande för att ställa sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025

Oktober

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi (svenska för invandrare)

September

Skrivelse - Migrationsverkets skuld till kommuner och landsting

Skrivelse - Kontanter i hela Sverige

Juni

Hemställan - Förändringar inom PBL-området

Maj

Hemställan angående områden av riksintressen till Miljö- och energidepartementet

April

Hemställan om stöd och befogenheter ska ansvara för läkemedelskontroll av receptfria läkemedel

Framställan - Sverige behöver bli bättre på att främja öppna data och datadriven innovation

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot