Skrivelser från styrelsen

Skrivelser med mera som styrelsen tagit beslut om. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

2019

April

Ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster
Dnr 19/00087

Ställningstagande -Vattenorganisation i Sverige
Dnr 19/00333

Digital identitetshantering – SKL ställningstagande beslut
Dnr 18/04951

Mars

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Dnr 17/05296

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen
Dnr 18/05113

2018

December

Handlingsplan mot missbruk och beroende
Dnr 17/00023

Oktober

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion
Dnr 18/02991

September

SKL:s synpunkter på Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi
Dnr 18/02786

EU:s långtidsbudget för perioden 2021 - 2027
Dnr 18/02379

Juni

Ställningstagande kring väghållaransvar
Dnr 18/02347

Maj

Hemställan angående kommunala lantmäterimyndigheter och det statliga lantmäteriets roll
Dnr 18/02006

Europeiska Kommissionens offentliga samråd om EU-fonder inom det sammanhållningspolitiska området
Dnr 18/00320

2017

November

Positionspapper på funktionshinderområdet
Dnr 16/01194

Oktober

Slutrapport - från Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet
Dnr 17/04732

Juni

Skrivelse - SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik
Dnr 17/02946

Ställningstagande till grund för påverkan i bredbandsfrågor
Dnr 17/02424

Skrivelse - EU:s samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS-länderna) efter Cotonouavtalet
Dnr 17/02927

Maj

Ställningstagande - regionala banor
Dnr: 17/02423

Slutrapport - Programberedningen för barns och ungas hälsa
Dnr: 17/01702

Slutrapport - Programberedningen för Klimat (Pdf)
Dnr: 17/01474

April

Positionspapper - Uppdatering av positionspapper Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner
Dnr 16/05991

Skrivelse - Kommentarer till Riksrevisionens "Slutrapport om statens styrning på vårdområdet (RiR 2017:3)"
17/01773

Skrivelse - Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare
Dnr: 17/01225

Mars

Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga vuxna
Dnr: 17/00073

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå - en plattform
Dnr: 17/00544

SKL:s agenda för integration
Dnr: 16/05875

Januari

Skrivelse - Utredning om förslag till utbytesprogram med Rumänien
Dnr: 17/00087

2016

December

Framställan - Nationell kraftsamling för skola och lärande i en digital värld
Dnr 16/06266

November

Skrivelse - Åtgärder för nyanländas bosättning

Hemställan - angående kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar

Ställningstagande för att ställa sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025

Oktober

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi (svenska för invandrare)

September

Skrivelse - Migrationsverkets skuld till kommuner och landsting

Skrivelse - Kontanter i hela Sverige

Juni

Hemställan - Förändringar inom PBL-området

Maj

Hemställan angående områden av riksintressen till Miljö- och energidepartementet

April

Hemställan om stöd och befogenheter ska ansvara för läkemedelskontroll av receptfria läkemedel

Framställan - Sverige behöver bli bättre på att främja öppna data och datadriven innovation

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot