Meddelanden från styrelsen

Beslut om överenskommelser med mera från SKL:s styrelse.

2017

Nr: 22
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om barnhälsovård
Styrelsedatum: 2017-12-21
Dnr: 17/05957

Nr: 21
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykisk hälsa
Styrelsedatum: 2017-12-21
Dnr: 17/05974

Nr: 20
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Patientmiljarden - insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården
Styrelsedatum: 2017-12-15
Dnr: 17/05976

Nr: 19
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till nationella kvalitetsregister 2018
Styrelsedatum 2017-12-15
Dnr: 17/05978

Nr: 18
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018
Styrelsedatum: 2018-12-15
Dnr: 17/05956

Nr: 17
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Försäkringsmedicinska utredningar för 2018
Styrelsedatum_ 2017-12-15
Dnr: 17/05397

Nr: 16
Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna 2018
Styrelsedatum: 2017-10-13
Dnr: 17/03581

Nr: 15
Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt
Styrelsedatum: 2017-10-13
Dnr: 17/02846

Nr:14
Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/02941

Nr: 13
Förbundsavgiften år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/02944

Nr: 12
Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/03004

Nr: 11
Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 17/02367

Nr:10
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m m för år 2017
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 17/01945

Nr: 9
Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 15/06658

Nr: 8
Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2017-03-10
Dnr: 17/00034

Nr: 7
Rökfritt Sverige 2025
Styrelsedatum: 2016-11-18
Dnr: 16/02117

Nr: 6
Kompetensförsörjning - Oberoende av inhyrd personal (strategi)
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06755

Nr: 5
Överenskommelse om fortsatt satsning på att stärka jämställdhetens inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06777

Nr: 4
Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 17/00176

Nr: 3
Rekommendation - Kvalitet i särskilt boende
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/04652

Nr: 2
Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard. Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 2018
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/07223

Nr: 1
Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 19 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06537

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot